Rettsområder

bilder2.jpg

Vi har bred kompetanse innenfor de fleste privatrettslige og forretningsjuridiske rettsområder, og kan tilby juridisk bistand i form av rådgivning og representasjon i den enkelte sak.

Vi har særlig erfaring med:

  • Prosedyre.
  • Eiendom, bolig, leilighet, hytte, eierskifte, reseksjonering, økonomi, ekspropriasjon, skjønn, skatt og avgift.
  • Arbeid, arbeidstvist og arbeidskontrakter.
  • Arv, arveavgift, skifte og testament.
  • Selskap, skatt, etablering, omstrukturering, avvikling og generasjonsskifte.
  • Kjøp, salg, leie, utleie og kontrakter.
  • Forsikring, erstatning, bilansvar, trafikkskader og personskade.
  • Konkurs, gjeldsforhandlinger og tvangsfullbyrdelse.
  • Familie, ektepakt, avtaler, samlivsbrudd, separasjon, skilsmisse og skifte.
  • Eiendomsmegling. Bolig-, nærings-, utleie- og utenlandsmegling.