Rettsområder

bilder2.jpg

Vi har bred kompetanse innenfor de fleste privatrettslige og forretningsjuridiske rettsområder, og kan tilby juridisk bistand i form av rådgivning og representasjon i den enkelte sak.

Vi har særlig erfaring med:

 • Prosedyre.
 • Eiendom, bolig, leilighet, hytte, eierskifte, reseksjonering, økonomi, ekspropriasjon, skjønn, skatt og avgift.
 • Arbeid, arbeidstvist og arbeidskontrakter.
 • Arv, arveavgift, skifte og testament.
 • Selskap, skatt, etablering, omstrukturering, avvikling og generasjonsskifte.
 • Kjøp, salg, leie, utleie og kontrakter.
 • Forsikring, erstatning, bilansvar, trafikkskader og personskade.
 • Konkurs, gjeldsforhandlinger og tvangsfullbyrdelse.
 • Familie, ektepakt, avtaler, samlivsbrudd, separasjon, skilsmisse og skifte.
 • Eiendomsmegling. Bolig-, nærings-, utleie- og utenlandsmegling.
 • Forvaltningsrett.