Om oss

justicia.jpg

Vår erfaring er at personlige klientforhold med tillit og integritet genererer gode og effektive løsninger i den enkelte sak. Samtidig mener vi det er viktig å gi rom for å se saken i et større perspektiv i forhold til klientens langsiktige behov.

I dag har vi en variert portefølje og representerer både privatpersoner, foreninger, større internasjonale selskaper og lokale bedrifter. Våre lokaliteter ligger sentralt i Oslo, men vi påtar oss oppdrag fra hele landet og har også erfaring med utenlandske klienter. Pr. i dag har vi språkkunnskaper i både engelsk, fransk, tysk og italiensk.

Firmaet har videre en bred kontaktflate mot norsk rettsliv hvilket er en klar fordel for firmaets evne og mulighet til å løse oppdrag, og kommer således også våre klienter til gode.

Du er velkommen til å ta en uforpliktende telefon til oss for å høre hvordan vi kan bistå deg i din sak.