Ansvarlig advokat

Hans Kristian Skarpholt

Født 22. september 1964

Oslo katedralskole 1980-83

Befalsskolen for Kystartilleriet 1985-87

Offiser for Sjøkrigsskolen 1987

Offiser ved Befalsskolen for Kystartilleriet 1988-89

Forskningsassistent i Advokatrett ved Det Juridiske Fakultet, UiO 1991-1992

Trainee i Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co 1992

Cand. jur. 1993

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co fra 1993-1996

Advokatbevilling 1996

Deltager i Advokatfirmaet Bergmann 1996-2002

Egen praksis i Advokatfirmaet Skarpholt AS fra 2002 til i dag

Praktiserer hovedsaklig innenfor rettsområdene alminnelig forretningsjus, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett og prosedyre.

Advokat 

 

Helene Jameson Skrede 

 

Født: 15. mars 1990

 

Oslo Handelsgymnasium 2006-2009

 

Årsstudium Juss, Høgskulen Sogn og Fjordane 2010-2011

 

Juridiske valgfag, The University of Glasgow 2015

 

Master i rettsvitenskap, UiB 2012-2017 

 

Informasjonsmedarbeider, Advokatfirmaet Selmer DA 2011-2013 

 

Trainee i Advokatfirmaet Hammervoll Pind 2016

 

Trainee i Advokatfirmaet Grette DA 2016 

 

Rådgiver i Folkehelseavdelingen, Helse- og Omsorgsdepartementet 2017-2019

 

Rådgiver i Handelspolitisk avdeling, Nærings- og Fiskeridepartementet 2019-2021 

 

Ansatt i Advokatfirmaet Skarpholt AS fra april 2021

 

Advokat 2022

 

Masteroppgave rettsvitenskap: Straffansvar for feil rapportering av fangst - Om grensen for uaktsomhet etter havressursloven § 62 ved elektronisk rapportering av fangst