Ansvarlig advokat

Hans Kristian Skarpholt MNA

Født 1964

Oslo katedralskole 1980-83

Befalsskolen for Kystartilleriet 1985-87

Offiser for Sjøkrigsskolen 1987

Offiser ved Befalsskolen for Kystartilleriet 1988-89

Forskningsassistent i Advokatrett ved Det Juridiske Fakultet, UiO 1991-1992

Trainee i Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co 1992

Cand. jur. 1993

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co fra 1993-1996

Advokatbevilling 1996

Deltager i Advokatfirmaet Bergmann 1996-2002

Egen praksis i Advokatfirmaet Skarpholt AS fra 2002 til i dag

Negotiation workshop, Harvard Faculty Club, Harvard, Cambridge, USA 2019

Praktiserer hovedsakelig innenfor rettsområdene alminnelig forretningsjus, fast eiendoms rettsforhold, forsikringsrett, arbeidsrett og prosedyre.

Advokat André Wilhelm Stuhr MNA


Født 1985

Bergen katedralskole 2001-2004

Bachelor of communications, Edith Cowan University 2008

Trainee Advokatfirmaet Wiersholm, Advokatfirmaet Haavind og Advokatfirmaet Skarpholt AS 2017

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2018

Advokatfullmektig Advokatfirmaet Schjødt 2019

Advokatfullmektig Fend advokatfirma 2019-21 

Dommerfullmektig, Trøndelag tingrett 2021-22

Advokatbevilling 2021

Advokat , Advokatfirmaet Sulland 2022

Advokat, Advokatfirmaet Skarpholt AS 2023

 

Annet

Sensor, Det juridiske fakultet, UiT 2023

Kollokvieveileder, Det juridiske fakultet, UiO 2018 og 2020


Masteroppgave: "Taushetsbelagte sammenligningskontrakter i skatteretten: Partsinnsyn og bevisføring."

 

Praktiserer hovedsakelig innenfor rettsområdene alminnelig forretningsjus, fast eiendoms rettsforhold, forvaltningsrett og prosedyre.