Ansvarlig advokat

Hans Kristian Skarpholt

Født 22. september 1964

Oslo katedralskole 1980-83

Befalsskolen for Kystartilleriet 1985-87

Offiser for Sjøkrigsskolen 1987

Offiser ved Befalsskolen for Kystartilleriet 1988-89

Forskningsassistent i Advokatrett ved Det Juridiske Fakultet, UiO 1991-1992

Trainee i Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co 1992

Cand. jur. 1993

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co fra 1993-1996

Advokatbevilling 1996

Deltager i Advokatfirmaet Bergmann 1996-2002

Egen praksis i Advokatfirmaet Skarpholt AS fra 2002 til i dag

Praktiserer hovedsaklig innenfor rettsområdene alminnelig forretningsjus, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett og prosedyre.

 

Christoffer Haugen


Født: 10.mars 1991

Øvrebyen videregående skole 2007-2010

Årsstudium psykologi, NTNU 2010-2011

Bachelor i arbeid- og organisasjonspsykologi, UiO 2011-2013

Master i rettsvitenskap, UiO 2014-2018

Saksbehandler ved rettshjelpsavdelingen i Gjensidige 2015-2017

Juridisk assistent i NAF Advokat 2018

Ansatt i Advokatfirmaet Skarpholt AS fra desember 2018.

Bacheloroppgave arbeid- og organisasjonspsykologi: Psykologiske kontrakter - en forståelse av relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Masteroppgave rettsvitenskap: Direkte kontraktsrettslige misligholdskrav på ulovfestet grunnlag