Ansvarlig advokat

Hans Kristian Skarpholt

Født 22. september 1964

Oslo katedralskole 1980-83

Befalsskolen for Kystartilleriet 1985-87

Offiser for Sjøkrigsskolen 1987

Offiser ved Befalsskolen for Kystartilleriet 1988-89

Forskningsassistent i Advokatrett ved Det Juridiske Fakultet, UiO 1991-1992

Trainee i Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co 1992

Cand. jur. 1993

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co fra 1993-1996

Advokatbevilling 1996

Deltager i Advokatfirmaet Bergmann 1996-2002

Egen praksis i Advokatfirmaet Skarpholt AS fra 2002 til i dag

Praktiserer hovedsaklig innenfor rettsområdene alminnelig forretningsjus, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett og prosedyre.

Advokatfullmektig


Morten August Engan


Født 26. august 1995

 

2011-2014 Bodø videregående skole

 

2014-2015 Årsstudium statsvitenskap ved UiN 

 

2016-2022 Master i rettsvitenskap ved UiT 

 

2019 Praktikant i Salten tingrett 

 

2019 Trainee hos Advokat Øystein Hansen AS 

 

2020 Trainee hos Angell advokatfirma 

 

2021 Juridisk konsulent hos Sykehusinnkjøp 

 

2022-2023 Juridisk rådgiver hos Sykehusinnkjøp 

 

2023- Advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Skarpholt AS


Masteroppgave: Det anskaffelsesrettslige konkurranseprinsipp.                                                                      En analyse av prinsippets eksistens og innhold.