Ansvarlig advokat

Hans Kristian Skarpholt MNA

Født 1964

Oslo katedralskole 1980-83

Befalsskolen for Kystartilleriet 1985-87

Offiser for Sjøkrigsskolen 1987

Offiser ved Befalsskolen for Kystartilleriet 1988-89

Forskningsassistent i Advokatrett ved Det Juridiske Fakultet, UiO 1991-1992

Trainee i Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co 1992

Cand. jur. 1993

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co fra 1993-1996

Advokatbevilling 1996

Deltager i Advokatfirmaet Bergmann 1996-2002

Egen praksis i Advokatfirmaet Skarpholt AS fra 2002 til i dag

Negotiation workshop, Harvard Faculty Club, Harvard, Cambridge, USA 2019

Praktiserer hovedsakelig innenfor rettsområdene alminnelig forretningsjus, fast eiendoms rettsforhold, forsikringsrett, arbeidsrett og prosedyre.

 

Stud. jur.

Ronja Gran

Født 2000

Holmestrand videregående 2016-2019

Bachelor i jus ved Universitetet i Sørøst-Norge 2022

Studerer cand.jur. ved Aarhus Universitet 2022-2024

Masteroppgave om "Barn som gjerningspersoner"

Frivillig saksbehandler i Gatejuristen Innlandet 2020-2021

Ansatt i Advokatfirmaet Skarpholt AS fra juni 2024

Praktiserer hovedsakelig innenfor rettsområdene alminnelig forretningsjus, fast eiendoms rettsforhold, forsikringsrett, arbeidsrett, strafferett og prosedyre.