Advokatfirmaet Skarpholt AS

- et personlig og stabilt samarbeid.

Advokatfirmaet Skarpholt AS tilbyr et personlig og stabilt samarbeid mellom deg og din advokat. Samtidig er du hos oss sikret en effektiv og engasjert bistand i den enkelte sak uten hensyn til sakens størrelse eller kompleksitet.

Vi har bred erfaring innenfor de fleste privatrettslige og forretningsjuridiske rettsområder. Høy faglig kompetanse kombinert med praktisk tilnærming og solid prosedyreerfaring gjør oss i stand til å gi kvalifiserte råd og bistå i din sak uten unødvendige kostnader.

Kontakt oss