Ansvarlig advokat
Hans Kristian Skarpholt

Født 22. september 1964

Oslo katedralskole 1980-83
Befalsskolen for Kystartilleriet 1985-87
Offiser for Sjøkrigsskolen 1987
Offiser ved Befalsskolen for Kystartilleriet 1988-89

Forskningsassistent i Advokatrett ved Det Juridiske Fakultet, UiO 1991-1992
Trainee i Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co 1992
Cand. jur. 1993
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co fra 1993-1996
Advokatbevilling 1996
Deltager i Advokatfirmaet Bergmann 1996-2002
Egen praksis i Advokatfirmaet Skarpholt AS fra 2002 til i dag

Praktiserer hovedsaklig innenfor rettsområdene alminnelig forretningsjus, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett og prosedyre.
Advokatfullmektig
Amalie Dorthea Steinsbekk

Født 18. november 1990

Strinda Videregående Skole 2006-2009
Utvekslingsopphold i Arizona, USA 2007-2008
Master i rettsvitenskap, UiB 2014
LLM i Public International Law, The London School of Economics and Political Science 2015

Arbeidsgruppeleder for 2.studieår, Det juridiske fakultet, UiB 2011-2013
Trainee i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS 2014
Vitenskapelig assistent, Det juridiske fakultet, UiB 2014-2015

Universitetslektor, Det juridiske fakultet, UiB 2015-2016
Advokatfullmektig i prosedyreavdelingen i Oslo, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS 2016-2017
Ekstern sensor, Det juridiske faktultet, UiB 2017
Foreleser og oppgaveretter, institutt for rettsvitenskap, UiA 2017-2018

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Skarpholt AS fra desember 2017.

Masteroppgave på UiB: "The Responsibility of the United Nations under DARIO for Failure to Prevent Genocide"
Masteroppgave på LSE: "Sovereign Title to the Crimean Peninsula: Reconciling Effectiveness, Legality and Legitimacy through Recognition"