Ansvarlig advokat
Hans Kristian Skarpholt

Født 22. september 1964

Oslo katedralskole 1980-83
Befalsskolen for Kystartilleriet 1985-87
Offiser for Sjøkrigsskolen 1987
Offiser ved Befalsskolen for Kystartilleriet 1988-89

Forskningsassistent i Advokatrett ved Det Juridiske Fakultet, UiO 1991-1992
Trainee i Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co 1992
Cand. jur. 1993
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co fra 1993-1996
Advokatbevilling 1996
Deltager i Advokatfirmaet Bergmann 1996-2002
Egen praksis i Advokatfirmaet Skarpholt AS fra 2002 til i dag

Praktiserer hovedsaklig innenfor rettsområdene alminnelig forretningsjus, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett og prosedyre.

Advokat
Torstein Bø


Født 12. januar 1983

Lillehammer videregående skole 1999-2002
Bachelor i jus og ledelse, Høgskolen i Buskerud 2007
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2012

Saksbehandler ved Statens kartverk, tinglysingen 2006-2007
Trainee i Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Trainee i Advokatfirmaet PwC
Trainee i KPMG Law Advokatfirma
Saksbehandler/konsulent ved Asker og Bærum tingrett 2008-2012

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Skarpholt AS fra mars 2013, advokatbevilling fra april 2015.

Masteroppgave: "Kravet til grafisk gjengivelse for ikke-visuelle varemerker"